Contact   Help
  modelvliegclub
MTA Ter-Apel
Sinds 1979, al jaar een topclub.
  Home page   Nieuws   Onze club   Foto boek   Projecten   Nieuwsbrieven   Links   MTA-Forum
Onze club
Onze club is in 1979 opgericht door de heren Germs †, van der Kaap en Drenth †.
Klik hier voor het volledig oprichtigs verhaal.
Doordat er een ledenstop was bij de toenmalige Emmer Luchtvaart Club (ELC, later de Odoorner luchtvaart club) kwamen bovenstaande heren op het idee om zelf maar een club in Ter-Apel op te richten, en mede door hun inzet bestaat onze club al weer bijna 40 jaar.In den beginne M.T.A. staat voor Modelvliegclub Ter-Apel. Het is een gezellige club met ongeveer 80 leden. Deze leden komen niet alleen uit Ter-apel maar ook uit omliggende plaatsen, zoals Musselkanaal, Emmercompascuum, Sellingen, etc. Het vliegveld ligt aan de Achterbeetseweg in Ter-Apel kanaal, achter de avebe fabrieken. Onze club heeft een eigen clubgebouw, en er mag de gehele week van 09.00 tot 21.00 uur worden gevlogen. Zaterdag s'morgens is gereserveerd voor de helivliegers. Uiteraard mag de rest van de week ook met helikopters worden gevlogen, maar zaterdag morgen mogen er geen vliegtuigen vliegen en hebben de helivliegers het alleen recht. Gedurende de zomermaanden is er een vaste vliegavond op dinsdag. (tenzij het weer erg slecht is). Op deze avond kunt u dus altijd op het veld terrecht voor vragen en informatie.
Tarieven 2024
Het lidmaatschap bedraagd € 107,50 per jaar, dit is inclusief € 52,50 voor de verplichte KNVvL lidmaatschap afd. modelvliegsport.
Jeugdleden (tot 18 jaar) betalen € 53,75 per jaar, dit is inclusief € 26,25 voor de verplichte KNVvL lidmaatschap afd. modelvliegsport.

Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 25,00.

Het KNVvL lidmaatschap omvat tevens een internationale (aanvullende) verzekering voor evt. schade, juridische bijstand, en geeft ook recht op het KNVvL blad "Aero-journaal". De KNVvL is ook gesprekspartner voor de club, als het gaat om zowel juridische, gemeentelijke als overheidszaken m.b.t. luchtvaart en geluids regelingen op en rondom onze model vliegvelden. Mede door de KnvvL hebben we nu dan ook een heel mooi vliegveld.
Donatie
Natuurlijk kunt U onze club ook financiëel steunen. Wij zijn een kleine club en zoals dat zo vaak gaat, moeten de eindjes vaak aan elkaar worden geknoopt. Als donateur ontvangt U ook onze nieuwsbrief (zie elders op deze site) en heeft U toegang tot ons veld en clubhuis.
Wanneer U onze club wilt steunen, maak dan een vrijwillige gift over naar rekening nummer NL69INGB0004130396 t.n.v. Modelvliegclub Ter Apel o.v.v. donatie via internet.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw financiële bijdrage.
Heeft u nog een vraag, verhaal of foto ? E-Mail ons.