Contact   Help
  modelvliegclub
MTA Ter-Apel
Sinds 1979
  Home page   Nieuws   Onze club   Foto boek   Projecten   Nieuwsbrieven   Links   MTA-Forum  
Het ontstaan van de M.T.A.
Vanwege een ledenstop bij de Emmer Luchtvaart Club (E.L.C.) later omgedoopt in O.L.C. hebben Henk Germs (vice voorzitter) †, Jan v/d Kaap en Roelof Drenth (penningmeester) †,voorgesteld aan het bestuur van de Emmer Luchtvaart Club om een tweede vliegveld te beginnen in Ter Apel.
Er waren slechts 6 frequenties voor 120 leden, dus was het wel noodzakelijk om de club te splitsen om meer te kunnen vliegen.
In het voorjaar van 1976 kon dan ook worden gevlogen op het sportpark 't Heem op de ongebruikte atletiekbaan, onder auspiciën van de Odoorner Luchtvaart Club (O.L.C.).

Naar aanleiding van enkele strubbelingen met de voetballers (de pupillen hadden meer belangstelling voor onze modelvliegtuigen dan voor het voetballen) hebben wij de gemeente Vlagtwedde in 1979 gevraagd om een eigen modelvliegveld.

Nadat een vliegshow in Odoornerveen (veel) geld opleverde, stelde het bestuur(voorzitter Joop Robertus) van de E.L.C. voor om ons (Henk, Jan en Roelof) een startkapitaal van plus/minus Fl. 800,- te schenken om zo de oprichting van de M.T.A. te realiseren
Op een avond bij Henk Germs thuis werd er door de volgende personen begonnen met de voor- bereidingen van de nieuwe vereniging Henk Germs, Jan v/d Kaap, Rudy Manning, Harry v/d Veen, Sietze v/d Veen en Roelof Drenth.
Daar werden de volgende personen gekozen voor het bestuur Henk Germs voorzitter, Harry v/d Veen secretaris en Roelof Drenth als penningmeester. Ook werd er besloten om de een oprichtingakte te laten maken bij notaris Wolf zodat wij goed beslagen ten ijs zouden komen.
De toenmalige CDA Wethouder Hoving kwam met het voorstel om aan de Bruilweg een zelf-standige club te beginnen.
Toen enkele bewoners van de Bruilweg hun ongenoegen kenbaar hadden gemaakt werd er onder leiding van de Wethouders Hoving en Landlust eerst een demonstratie gegeven op het sportpark om de bewoners een idee te geven wat het geluid van modelvliegtuigen inhoudt, met daarna een discussie in Hotel Star.
Nadat de gemeenteraad op 8 mei 1979 positief had beslist kon er worden begonnen met de oprichting van de 'Modelvliegclub Ter Apel.'.

Onze eerste uitgave was toen uiteraard graszaad om het landbouw veld een ander aanzien te geven, dit graszaad was bij lange na niet genoeg zodat Wedeka naar de opslag is gegaan om meer zaad te halen. Daarna is er een lantaarnpaal gekocht bij de E.G.D in Stadskanaal die toen door Henk Germs in Scheemda is omgebouwd tot windmast en geplaatst werd op het model-vliegveld aan de Bruilweg zodat ons veld op 08 september 1979 in gebruik kon worden genomen.

Roelof Drenth

Nog even enkele data ,

                               Oprichtings vergadering bij Henk Germs thuis.
08-05-1979             Toestemming van de gemeenteraad van Vlagtwedde.
07-09-1979             Plaatsen van een windzak op het vliegveld.
08-09-1979             1e vlucht op het vliegveld.
10-11-1980             Oprichting akte bij notaris Wolf.